Избори 2018.

ЗАПИСНИК - РАСПОДЕЛА ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТАРЕШЕЊЕ - КОНАЧНИ ИЗБОРИРЕШЕЊЕ - ПРЕЛИМИНАРНИ ИЗБОРИ И РАСПОДЕЛА МАНДАТАРЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОШИРЕНОГ САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРАРЕШЕЊЕРЕШЕЊЕРЕШЕЊЕРЕШЕЊЕ - ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕРЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНОГ САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРАРЕШЕЊЕ - ПРОГЛАШЕЊЕ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕОДЛУКА - УКУПАН БРОЈ БИРАЧАИЗБОРНА ЛИСТА БР.4 КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОРЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕРЕШЕЊЕ МДУЛС о закључењу бирачког спискаЗАКЉУЧАК - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКАОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА РАД ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРАРЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГОСИЗБОРНА ЛИСТА БР.3 КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОРЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕРЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГОСИЗБОРНА ЛИСТА БР.2 КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОРЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕОДЛУКА- ШТАМПАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛАРЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕПРАВИЛА О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРАРЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОРЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГОС