Prilikom preuzimanja đubriva potrebno je sa sobom poneti ličnu kartu ili ako neko preuzima u ime drugog lica na koga glasi gazdinstvo potrebno je poneti ličnu kartu vlasnika gazdinstva.
Djubrivo se pruzima 14.12.2018. godinesa počezkom u 9 časova u Krčagovu- krug bivše kasarne, hangar iznad ,,LIdla” .
U prilogu se nalazi :
Danka 0604111475