Izvestaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu gradske opštine Sevojno za 2024.godinu_

Izvestaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu gradske opštine Sevojno za 2024.godinu_