12-19 Одлука о престанку мандата одборника Марија Косић

12-19 Одлука о престанку мандата одборника Марија Косић