Предлог дневног реда 18. седнице већа Градске општине Севојно

Предлог дневног реда 18. седнице већа Градске општине Севојно