19-21 Одговор на одборничко питање

19-21 Одговор на одборничко питање