19-21 Предлог дневног реда

19-21 Предлог дневног реда