2-18 Одлука о избору заменика председника Градске општине Севојно

2-18 Одлука о избору заменика председника Градске општине Севојно