Записник 1. седнице Већа

Записник 1. седнице Већа