Записник са 21.седнице Скупчтине

Записник са 21.седнице Скупчтине