1. Записник са 23.седнице Скупштине Градске општине Севојно

1. Записник са 23.седнице Скупштине Градске општине Севојно