3. Предлог Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Севојно

3. Предлог Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Севојно