1. Записник са 24.седнице Скупштине Градске општине Севојно

1. Записник са 24.седнице Скупштине Градске општине Севојно