Uredba o finansijskoj podrshci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olaksan pristup korishcenju kredita u otezanim ekonomskim uslovima usled bolesti covid-19 izazv (1)

Uredba o finansijskoj podrshci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olaksan pristup korishcenju kredita u otezanim ekonomskim uslovima usled bolesti covid-19 izazv (1)