7. Закључак о усвајању предлога Локалног акционог плана

7. Закључак о усвајању предлога Локалног акционог плана