Предлог одлуке о потврђивању мандата

Предлог одлуке о потврђивању мандата