Записник са конститутивне седнице Скупштине Градске општине Севојно

Записник са конститутивне седнице Скупштине Градске општине Севојно