Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-јун 2022.године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-јун 2022.године