6. Записник са 32.седнице Већа

6. Записник са 32.седнице Већа