2. Предлог Одлуке о завршном рачуну за 2019.годину

2. Предлог Одлуке о завршном рачуну за 2019.годину