6. Записник са 34. седнице Већа

6. Записник са 34. седнице Већа