3. Закључак о преносу средстава КК Севојно

3. Закључак о преносу средстава КК Севојно