4. Закључак о предлогу локација за удруживање већа удруживање

4. Закључак о предлогу локација за удруживање већа удруживање