3. Пренос средстава КК Севојно

3. Пренос средстава КК Севојно