6. Записник са 38.седнице Већа

6. Записник са 38.седнице Већа