Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022.годину

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022.годину