Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину