2. Записник са 40.седнице Већа

2. Записник са 40.седнице Већа