3. Решење о престанку рада на положају

3. Решење о престанку рада на положају