6. Записник са 42.седнице Већа

6. Записник са 42.седнице Већа