8. Одобравање средстава по основу годишњих програма ФК Севојно

8. Одобравање средстава по основу годишњих програма ФК Севојно