2. Записник Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса

2. Записник Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса