Закључак о преносу средстава КК ,,Севојно,, Севојно

Закључак о преносу средстава КК ,,Севојно,, Севојно