Предлог дневног реда (1)

Предлог дневног реда (1)