Решење o расподели средстава са позиције 41- Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину – Дотације невладиним организацијама

Решење o расподели средстава са позиције 41- Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину - Дотације невладиним организацијама