Закључак – Мишљење за вршење друге јавне функције

Закључак - Мишљење за вршење друге јавне функције