Закључак о усвајању захтева за пренос средстава СУ Севојно, Севојно за I квартал 2022.године

Закључак о усвајању захтева за пренос средстава СУ Севојно, Севојно за I квартал 2022.године