Предлог дневног реда за 61 седницу Веће Градске општине Севојно

Предлог дневног реда за 61 седницу Веће Градске општине Севојно