Закључак – Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Севојно за 2021.годину

Закључак - Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Севојно за 2021.годину