Записник 7. седница Већа

Записник 7. седница Већа