7. Копија-пример рачуна са обележеном одобреном снагом

7. Копија-пример рачуна са обележеном одобреном снагом