25. Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Севојно

25. Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Севојно