Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину