Одлука о канстатовању престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Севојно

Одлука о канстатовању престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Севојно