Решење о престанку мандата извршних органа Градске општине Севојно

Решење о престанку мандата извршних органа Градске општине Севојно