45. Закључак – Предлог директних инвестиција на територији ГО Севојно из буџета Града Ужица

45. Закључак - Предлог директних инвестиција на територији ГО Севојно из буџета Града Ужица