47. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава ГК Севојно, Севојно

47. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава ГК Севојно, Севојно