47. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава КК Севојно, Севојно_1

47. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава КК Севојно, Севојно_1