48. Закључак – Предлог Локалног акционог плана за запошљавање ГО Севојно за 2021.годину

48. Закључак - Предлог Локалног акционог плана за запошљавање ГО Севојно за 2021.годину