50. Закључак o упућивању иницијативе ЈКП Водовод, Ужице JKP Водовод, Užice за умањење рачуна за воду за јул

50. Закључак o упућивању иницијативе ЈКП Водовод, Ужице JKP Водовод, Užice за умањење рачуна за воду за јул